گل و گلدون (11) / سوا نکن ما را

خدایا! بنده های تو آدم های بدی نیستند! همه شان تو را دوست دارند و به تو عشق می ورزند! حالا شاید عده ای هم که بازیگوش و حرف گوش نکن باشند یا جوانی کرده و هنوز سرشان به سنگ نخورده باشد! تو که نمی خواهی خدای نکرده، خوب و بدهای بنده هایت را جدا کنی؟! تنبیه تو

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانهآرشیو مطالبخوراکتماس با ما