بانک فقط بلد است ایرانی ها را زندانی کند

💢بانک مرکزی ایران واکنشی نسبت به تحریم‌های جدید آمریکا نداشته‌است ♦️ #بانک_مرکزی ایران تقریبا هیچ واکنش و اقدام مشخصی در پاسخ به #تحریم های جدید آمریکا نداشته ا

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما