بانک فقط بلد است ایرانی ها را زندانی کند

💢بانک مرکزی ایران واکنشی نسبت به تحریم‌های جدید آمریکا نداشته‌است ♦️ #بانک_مرکزی ایران تقریبا هیچ واکنش و اقدام مشخصی در پاسخ به #تحریم های جدید آمریکا نداشته است. ♦️این درحالیست که بانک مرکزی روسیه و #وزارت_امور_خارجه این کشور، کاملا آماده بی اثر کردن تح

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانهآرشیو مطالبخوراکتماس با ما