شبيه سازي و آموزش کولیس اندازه گیری 1 میلیمتری با استفاده از Flash Player

يکمجموعه آموزشي شامل یک فايل فلاش که اساس کار و استفاده از کولیس را شبيه سازي مي کند.استفاده از اين فايلهاي فلاشبراي آموزش به تمامي دانش آموزان و دانشجویان مک

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانهآرشیو مطالبخوراکتماس با ما