سمینار رشته کشاورزی – پروتئين هاي مرتبط با بيماريزايي

فهرست مطالب مقدمه و خلاصة موضوع…………………………………………………………….. 1 گياه، عامل بيماري و اساس ژنتيكي دفاع گياهي…………………………. 3 فرضية ژن در برابر ژن…………………………………………………………

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما