جلال روشنفکر نیست، نویسنده عقب افتاده ای است/چپ بودم، چپ مائوئیست بودم/ زیر تعزیر بازجو مسلمان شدم/ماجرای حکم اعدام فراستی

مسعود فراستی می گوید: همه دنیا هم علیه من جمع شوند باز حرف خودم را می زنم، چون حرف ام درست است و حرف را هم نمی زنم که طرفی از آن ببندم، نانی و آبی برسد. احتیاج به این نان و آب ندارم. نان و آب را جور دیگری در می آورم.

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانهآرشیو مطالبخوراکتماس با ما