نوعروس:شوهرم با زن مطلقه اش رابطه پنهانی دارد / خانواده او با پول عشق را می خرند و می فروشند

رکنا: زن جوانی که بازیچه قصه تلخ یک اختلاف حساب مالی شده بود و قصد داشت به زندگی خود پایان بدهد، از مرگ نجات پیدا کرد و فرصتی دوباره برای زندگی یافت. نو عروس جوان درحالی که جدی حرف می زد، گفت: شوهرم ادعا می کرد که تکیه گاهم می شود. هیچ وقت باور نمی کردم این طوری پشتم را خالی کند. افسانه که کنترلش را از دست داده بود، با چشمانی گریان ادامه داد:پدرم یک عمر پادویی یک مغازه ای را می کرد و جوانی اش را در آنجا با صداقت و وفاداری خرج کرد؛ اما دست آخر جواب سال ها رنج و تلاشش را این طوری دادند و آبرو و ح

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب آرشیو جستجوها آرشیو برچسب خوراک تماس با ما