بررسی آیات مربوط به برهان های قرآن در مورد مالکیت مطلق خداوند

1      سوره ی سجده آیه ی هفت : آن خدایی که هر چیز را به نیکو ترین وجه خلق کرد و آدمیان را نخست از خاک بیافرید . 2      سوره ی حدید آیه ی سه : او اول و آخر و

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما