لزوم حمایت دولت از استارت آپ های بیمه ای

عضو هیات مدیره بیمه آرمان می گوید در مورد استارت آپ های بیمه ای قطعا در سطح بیمه مرکزی مخالفت هایی وجود خواهد داشت اما در برابر این مخالفت ها باید مقاومت کرد چر

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما