صدور بیمه نامه شخص ثالث منوط به تایید بیمه مرکزی شد

با تصمیم جدید بیمه مرکزی برای صدور کد یکتا،شرکت های بیمه قبل از صدور بیمه نامه شخص ثالث، از بیمه مرکزی درباره عدم خسارت تائیدیه دریافت کنند. به گزارش بولتن نیوز، محمد حیدری درباره تصمیم مدیران ارشد صنعت بیمه کشور در زمینه صدور کد یکتا برای بیمه نامه های ش

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانهآرشیو مطالبخوراکتماس با ما