کاهش سهم بیمه های اتکایی اجباری بیمه مرکزی

آریا بازار - مطابق با قانون سهم بیمه های اتکایی اجباری بیمه مرکزی در طول سالهای اجرایی شدن برنامه ششم بتدریج کاهش خواهد یافت به گزارش آریا بازار- حسن متشرعی، مع

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما