سالهاست که دلارهای نفتی صرف خرید کالاهای مصرفی می شود و این کالاهای مصرفی چندین ضرر داردند:

الف – باعث از بین رفتن کالاهای مشابه داخلی می شود بطوریکه حتی روستائیان بجای مرغ خانگی مرغ امریکایی کره هلندی و پنیر بلغاری می خورتندب – این افزایش مصرف کالاهای

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما