سالهاست که دلارهای نفتی صرف خرید کالاهای مصرفی می شود و این کالاهای مصرفی چندین ضرر داردند:

الف – باعث از بین رفتن کالاهای مشابه داخلی می شود بطوریکه حتی روستائیان بجای مرغ خانگی مرغ امریکایی کره هلندی و پنیر بلغاری می خورتندب – این افزایش مصرف کالاهای خارجی باعث ازبین رفتن مزارع و دامداری و کشاورزی می گردد زیرا وقتی مردم نیازی به کالاهایی چون پ

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانهآرشیو مطالبخوراکتماس با ما