خون آمریکائیان بجوش است ترامپ بیچاره خموش است

تظاهرات و چندین گردهمایی گروههای موافق و مخالف رئیس جمهوری آمریکا بدون خشونت به پایان رسید. در این تظاهرات طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، گروه ضد فاشیسم و طرفداران گروه رپ متال “اینسین کلاون پاسی” از جمله گروه هایی بودند که به طور همزمان در فضا

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانهآرشیو مطالبخوراکتماس با ما