خون آمریکائیان بجوش است ترامپ بیچاره خموش است

تظاهرات و چندین گردهمایی گروههای موافق و مخالف رئیس جمهوری آمریکا بدون خشونت به پایان رسید. در این تظاهرات طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، گروه ضد فاش

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما