، آنها شاه عباس را در لباس مبدل، با هزار نفر قزلباش به انگلیس دعوت کردند

زبان انگلیسی را پاس بداریم!سالها پیش شعار ما این بود که: زبان فارسی را پاس بداریم! ولی چون خود کسانی که این شعار را اختراع کردند، اعتقادی به آن نداشتند لذا بجای

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما