بازطراحی هویت برند بیمه سینا

بانک و رسانه : بیمه سینا در چهاردهمین سال تأسیس، هویت برند خود را بازطراحی کرد. راب جانوف طراح لوگوی اپل اولین پروژه ی خود را با مشارکت همکار ایرانی خود به پایان رساند. طی این پروژه بیمه سینا در چهاردهمین سال تأسیس، هویت برند خود را بازطراحی کرده است.

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانهآرشیو مطالبخوراکتماس با ما