فضانوردان وسایل خود را در ماه چطور حمل کردند ؟ ( + تصاویر )

حتما با دیدن این عکس سوال برایتان پیش می آید که این کشاورز چرا چنین لباس عجیب و غریبی را به تن دارد.

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما