از هوای نفستان بر حذر باشید چنانچه از دشمنتان حذر میکنید

امام صادق علیه السلام فرمود: از هواهاى (نفسانى) خود بر حذر باشید و بترسید چنانچه از دشمنان حذر میکنی

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما