تاریخ باشگاه پرسپولیس زیر سؤال رفت!

یکی از بوقچی های قدیمی پرسپولیس در برنامه نود مدعی شد تحرک بوقچی ها باعث رفتن بگوویچ از این باشگاه ش

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما