تاریخ باشگاه پرسپولیس زیر سؤال رفت!

تاریخ باشگاه پرسپولیس زیر سؤال رفت!

یکی از بوقچی های قدیمی پرسپولیس در برنامه نود مدعی شد تحرک بوقچی ها باعث رفتن بگوویچ از این باشگاه ش

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما