سند ملی مناسب سازی محیط برای معلولان تصویب شد

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی سازمان بهزیستی کشور از تصویب سند ملی راهبردی ستاد منا

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما