قیمت نفت کاهش یافت

پس از آنکه برای دومین بار اوپک پیش بینی از تقاضای جهانی نفت را کاهش داد، قیمت نفت هم پایین آمد البته

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما