پژمانفر: محمود صادقی پیشنهاد مناظره را نپذیرفت

وی افزود: همه کارشناسان می دانند فسادهای صورت گرفته به خاطر کوتاهی دستگاه های اجرایی نسبت به نظارت و

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما