واکنش سازمان هواپیمایی به هشدار اداره هوانوردی فدرال آمریکا

نوتامی که ظرف روزهای اخیر توسط رسانه های خارجی منتشر و بزرگنمایی شده مربوطه به سال 2017 بوده و سازما

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما