مهندس فوتبال ایران باز هم با کشیدن قلیان جنجال آفرین شد + تصویر

کمیته انضباطی و همچنین کمیته اخلاق بارها به این مسائل ورود کرده اند و مطمئنا این عمل او بازهم عواقب

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما