چي بپوشيم؟ تركيب رنگ ها

١)سبز و زرد: هر رنگ پوستي كه داشته باشيد، تركيب سبز و زرد برايتان انتخاب مناسبي خواهد بود. اما اگر پوست تيره داريد از سبز تيره و زرد مايل به خردلي استفاده كنيد

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانهآرشیو مطالبخوراکتماس با ما