تحصیل در حین خدمت ممنوع است | مخترعین کسری خدمت نمی گیرند

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سربازان می توانند حین خدمت تحصیل کنند گفت: تحصیل در حین خدمت ا

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما