او می‌کشد قلاب را؛ غزلی از سعدی علیه الرحمه

ز اندازه بیرون تشنه‌ام ساقی بیار آن آب را اول مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را من نیز چشم از خواب خو

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما