گفتن چیزهایی که بقیه مردم دوست ندارند، بشنوند

اگر آزادی واجد معنی باشد، معنی آن بهره مندی از حق گفتن چیزهایی است که بقیه مردم دوست ندارند، بشنون

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما