گلوله برفی ؛ سروده ای از شل سیلورستاین

گلوله برفی یه گلوله برفی برای خودم درست کردم بهترین چیزی که می‌تونست باشه. فکر کردم مثل یه

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما