گلوله برفی ؛ سروده ای از شل سیلورستاین

گلوله برفی یه گلوله برفی برای خودم درست کردم بهترین چیزی که می‌تونست باشه. فکر کردم مثل یه حیوون خون

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما