گرفتاری این دنیا

گرفتاری این دنیا از این است که نادان از کار خود اطمینان دارد و دانا از کار خود مطمئن نیست. The post

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما