به مناسبت 21 آذرماه 1396( هفتاد و یکمین سالگرد گریز اهریمن) - مریم فیروز (فرمانفرمائیان) و فرقه دموکرات آذربایجان

دکتر علی علی بابایی درمنی  در مورد ارتباط حزب تودۀ ایران و فرقۀ دموکرات آذربایجان تا کنون پژوهش های بسیاری صورت گرفته، که از میان آنها می توان به مقالۀ یرواند ابراهامیان با عنوان "آذربایجان: حزب توده و فرقه دموکرات" ترجمۀ قدرت الله روشنی زعفرانلو، یادنامه یغما، 1370، ص 454 تا 496 و همچنین کتای

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانهآرشیو مطالبخوراکتماس با ما