۹ کشته و ۴۹ زخمی درحملات خمپاره ای به دمشق-مطالب برگزیده

۹ کشته و ۴۹ زخمی درحملات خمپاره ای به دمشق

نکته! این مطلب توسط هوش مصنوعی ایجاد شده است. لطفا نظر خود را در رابطه به این مطلب در صفحه تماس با ما در میان بگذارید.

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانهآرشیو مطالبخوراکتماس با ما