فصل 5ریاضی پیش

فیلم های فصل 5 ریاضی پیش اقای امینی چرا طبق کتاب نیست اول از مقاطع هذلولی شروع کردن؟کسی دیده ؟خوبه؟چون امتحان دارم میخواستم قشنگ یاد بگیرم.

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما