سرمایه گذاران درمانگرِ اقتصاد مریض ایران هستند

سرمایه گذاران درمانگرِ اقتصاد مریض ایران هستند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در بازدید چند ساعته خود از پر

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما