کیهان مدعی شد؛ در پالرمو و CFT حق تحفض معنی ندارد/ نمی‌توانیم تعریف آنها را از تروریسم بپذیریم!

کیهان مدعی شد؛ در پالرمو و CFT حق تحفض معنی ندارد/ نمی‌توانیم تعریف آنها را از تروریسم بپذیریم!

 به گزارش اقتصادنیوز او مدعی شد:موضوع اصلی این دو لایحه «مبارزه موثر با جرایم سازمان‌یافته فراملی» و

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما