رقم درج شده برای مطالبات معوق بانک ملی در گزارش تفریغ بودجه در سال 96 صحت ندارد

رقم درج شده برای مطالبات معوق بانک ملی در گزارش تفریغ بودجه در سال 96 صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ایرج پور با تکذیب وجود 92 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه برای این بانک که

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما