شناسنامه‌دار شدن فرش‌های دستباف ایرانی توسط سازمان بین‌المللى سیتى وان

شناسنامه‌دار شدن فرش‌های دستباف ایرانی توسط سازمان بین‌المللى سیتى وان

صبح یکشنبه 14/11/97 تفاهم نامه‌ای بین سازمان بین المللی  سیتی وان  (کیفیت، سلامت، حلیت و اصالت) و مر

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما