سرزمین «اهورا» را از دست ندهید|مردمانی با زبان «اوستا»

بیرون خانه » نام این روستا از دو بخش «اورا» و «مان» تشکیل شده، که در لغت به معنی «سرزمین اهورا» ا

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما