دیدگاه‌ها برای حس درس خوندن نیست! حوصله درس خوندن ندارم! با زانیار مرادی

دیدگاه‌ها برای حس درس خوندن نیست! حوصله درس خوندن ندارم! با زانیار مرادی

ی چیز خیلی مهم ۱۰ دقیقه درسو بخون با زور به خودت فشار بیار همنجوری بخون بخون بخون به خودت فشار بیار

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما