حالا من چیکار کنم به انگلیسی

حالا من چیکار کنم به انگلیسی What do I wear now? = حالا چی بپوشم؟ همونطور که می گیم: What do I do

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما