متن و جملات زیبا درباره باران

متن و جملات زیبا درباره باران می خواهم نام تو را روی هر قطره آب بنویسم و بگذارم که آن قطره روح من

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما