چگونه با اپل واچ (Apple Watch) کار کنیم؟-مطالب برگزیده

چگونه با اپل واچ (Apple Watch) کار کنیم؟

Siri  می تواند برای شما پیامک بفرستد، تماس برقرار کند، مسیریابی کند، زنگ هشدار را فعال کند و به بسیاری دیگر از درخواست های شما پاسخ دهد. برای اینکه Siri برای شنیدن درخواست شما در حالت گوش به زنگ قرار به گیرد: پیچ ساعت را فشار دهید و نگه دارید، هنگامی که نشانگر صوتی روی صفحه پدیدار شد آنچه نیاز دارید را بگویید و سپس پیچ

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما