بازداشت دو عضو کلیدی فروشندگان مواد مخدر در کابل

منسوبین پولیس وزارت امور داخله در طی یک عملیات موفقانه دو عضو کلیدی فروشندگان مواد مخدر را از

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما