پسر الماس زاهد به جرم لت و کوب یک ترافیک بازداشت شد

فرید الماس پسر الماس زاهد نماینده پیشین مجلس به جرم لت و کوب و ضرب و شتم یک ترافیک بازداشت شده

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما