رئیس جمهور امروز به پاکستان رفت

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور امروز پنجشنبه ۶ سرطان در راس یک هئیت بلند پایه دولتی عازم پاکستا

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما