کشف ۶۰ کیلوگرام مواد مخدر در ننگرهار

منسوبین پولیس مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله به مقدار ۶۰ کیلوگرام مواد مخدر را از ولایت

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما