پاک سازی ولسوالی ارگو بدخشان از وجود هراس افگنان

در نتیجه یک عملیات توسط نیروهای قطعات خاص پولیس بر ضد هراس افگنان طالب در ولایت بدخشان که منجر

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما