چگونه رژیم‌های تقلبی را از رژیم های واقعی تشخیص دهیم ؟-مطالب برگزیده

چگونه رژیم‌های تقلبی را از رژیم های واقعی تشخیص دهیم ؟

چگونه رژیم‌های تقلبی را از رژیم های واقعی تشخیص دهیم ؟ در جهان امروز به دلیل تغییر شیوه زندگی، شیوع چاقی بویژه در خانم ها روبه افزایش است. بنابراین برای کاهش عوارض چاقی باید جامعه را در مورد تغذیه مناسب آگاه‌تر کرد. افزایش وزن و چاقی اثرات نامطلوبی همچون ایجاد دیابت، بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان‌ها را به همراه دارد.

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما