افزایش معاملات آپارتمان های قدیمی-مطالب برگزیده

افزایش معاملات آپارتمان های قدیمی

در ماه بهمن سال جاری، معاملات آپارتمان های قدیمی به نسبت ماه بهمن سال گذشته به میزان  درصد بیشتر شده است. سهم واحدهای تازه ساخته شده از تمام معامله های مسکن در شهر تهران برای دومین سال پی در پی سقوط کرد. بهمن سال گذشته معامله ی واحدهایی که کمتر از ۵ سال از ساخت آن ها گذشته بود به میزان ۴،۸ درصد به نسبت سال گذشته کمتر ش

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما