سیلاب های شدید در واشنگتن آمریکا

باران های شدید در یک فاصله زمانی کوتاه در واشنگتن دی سی آمریکا سبب ایجاد سیلاب های شدید در جا

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما