جای خالی گزارش سفید

بنابراین دیر یا زود تصمیماتی در این خصوص اجرایی خواهد شد، اما در این بین جای یک موضوع خالی است: گفت‌

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما