آیین‌های چهارشنبه‌سوری-مطالب برگزیده

آیین‌های چهارشنبه‌سوری

افروختن آتشعنصر بنیادین آیین جشن چهارشنبه سوری، عنصر آتش است. در مناطق گوناگون ایران در شب چهارشنبه سوری گاه سه کپه آتش (به نشانه سه پند بزرگ ایرانیان باستان: اندیشه نیک و کردار نیک و گفتار نیک) یا هفت کپه آتش (به نشانه هفت امشاسپندان) فراهم می‌کنند.قاشق‌زنینوشتار اصلی: قاشق‌زنیدر این رسم دختران و پسران جوان، چادری بر

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما